Komplexní péče o stromy:
Rizikové kácení, výsadba a řez stromů...

„Život mezi stromy začíná péčí o ně!“

Jak Vám můžeme pomoci...

 • Prořez vzrostlých stromů
 • Kácení a rizikové kácení stromů
 • Živé ploty
 • Konzervace dutin
 • Statické zajištění stromů
 • Výsadba, přesazování a tvarování stromů
 • Odstranění pařezů a likvidace dřevní hmoty


Nejnovější reference...

Hřbitov Višňová

Na přání zadavatele bylo provedeno ošetření všech vzrostlých stromů 24ks na hřbitově ve Višňové. Zajištění provozní bezpečnosti bylo provedeno formou bezpečnostních, zdravotních řezů a lokálních redukcí. U sedmi stromů bylo nezbytné instalovat dynamické bezpečnostní vazby sloužící k zajištění lepších statických poměrů stromu

Veškeré stromy rostou přímo nad hroby, bylo tedy nutné tomuto faktoru přizpůsobit technologii prováděných prací. Práce byla prováděna našimi stromolezci bez pomoci vysokozdvižné techniky.

Co by Vás mohlo zajímat...

Kácení stromu v kostce

Jak uvádí legislativa ČR, jmenovitě zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků. Každý vlastník pozemku musí udržovat stromy v takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožení lidského zdraví a majetku. V oblasti kácení stromů jsou však kritéria, které je potřeba před pokácením dodržet!

Pokud má strom na Vašem pozemku obvod kmene ve výčetní výšce 130cm nad zemí větší než 80cm je třeba zažádat o povolení ke kácení příslušný státní orgán – zastoupený obcí, městem, okresem - záleží na tom, který z nich má platné pravomoci pro danou lokalitu. Kácet dřeviny lze pouze v období vegetačního klidu – tj. od 1.10. do 31.3.

Pro více informací nás kontaktujte

Nyní je správný čas...

Jak uvádí zákon o ochraně přírody a krajiny - č. 114 sb. r. 92, kácet dřeviny lze pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3. Dřeviny mající ve výčetní výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm, musí schválit příslušný státní orgán - zastoupený obcí, městem.


Rádi Vám poradíme…

 • jak pečovat o Vaše stromy
 • jak vysadit nové stromky
 • jak zajistit jejich správnou výchovu
 • jak se postarat o optimální výživu a závlahu stromů
 • jak ošetřit poškozené stromy
 • jak ochránit stromy před škůdci a parazity
 • a mnohé další


btn_zeptejte_se btn_povoleni_ke_kaceni